next mail playknop ausgoinglink videoplay EN NL quote info_black-11px info_black-14px info_white-11px info_white-14px star_half ig in sc slide twitter marker search facebook whatsapp stripes check star close_fill small_arrow_right big_arrow call chevron_down clock close hamburger play ticket user remove add faq camera play
ma
20
mei
12:30 - 23:00
di
21
mei
15:30 - 23:00
wo
22
mei
15:30 - 23:00
do
23
mei
15:30 - 23:00
vr
24
mei
15:30 - 00:00
za
25
mei
09:30 - 00:00
zo
26
mei
09:30 - 23:00

Algemene voorwaarden Kids Karting School

Door aanmelding bij de Kids Karting School geef je aan akkoord te gaan met de aanvullende algemene voorwaarden.

Betaling

Kids Karting School wordt aangeboden in de maanden september t/m juni. In deze periode vallen 44 weken met daarin 10 betaalmomenten. Voor de Kids Karting School maken wij gebruik van een vaste deelnemerslijst en 3 mogelijke abonnementen. Het maandabonnement bedraagt voor het seizoen 2023/2024 € 130-, per maand en dient te worden voldaan vóór of op de 1e lesdag van de maand. Het maandabonnement is daarmee maandelijks opzegbaar. 

Daarbij is er de mogelijkheid een halfjaarlijks abonnement van 5 maanden af te nemen tegen 5% korting. Dit bedrag komt neer op € 617,50-,  en dient te worden voldaan op de eerste lesdag van de maand in de periode september 2023 t/m januari 2024. Per februari 2024 is het omwille van de kalender niet meer mogelijk een halfjaar abonnement af te sluiten. Bij afname van een halfjaar abonnement is er géén tussentijdse opzegging met teruggave van de lidmaatschapskosten mogelijk.

Tot slot is er de mogelijkheid een volledig jaarabonnement af te sluiten tegen 10% korting. Dit bedrag komt voor een geheel seizoen Kids Karting School neer op € 1.170 -, en dient in één termijn te worden voldaan vóór of op de eerste lesdag in september 2023. Ook voor het jaarabonnement geldt géén tussentijdse opzegging met teruggave van de lidmaatschapskosten mogelijk. 

Deelnemers mogen niet rijden vóór de betaling is voldaan.

De Kartfabrique behoudt zich het recht om jaarlijks 6 lessen Kids Karting School te laten vervallen, bijvoorbeeld op feestdagen of dagen wanneer de organisatie gesloten is. Wanneer een les komt te vervallen wordt dit tijdig met alle deelnemers gecommuniceerd.  

Een overzicht van de abonnementen:

Type abonnement                       Bedrag               Te voldoen per
Maand abonnement  € 130 Vóór of op iedere eerste lesdag van de maand
Halfjaar abonnement € 617,50 mogelijk op iedere eerste lesdag in september 2023 t/m januari 2024
Jaar abonnement € 1.170 Eerste lesdag in september 2023

 

Wachtlijst & Inschrijving

De Kids Karting School beschikt over 60 plaatsen, verdeeld over 4 groepen. Nieuwe leden die zich willen aanmelden bij de Kids Karting School worden op een wachtlijst geplaatst tot er ruimte is om in te stromen. Bij interesse in de Kids Karting School raden wij dan ook streng aan je op deze wachtlijst te laten plaatsen!  Aanmelden voor de Kids Karting School wachtlijst kan via: https://www.kartfabrique.nl/kids-karting-school/ .  

Wanneer deelnemers uitstromen uit de Kids Karting School wordt op basis van inschrijftijd op de wachtlijst (telefonisch) contact gezocht om een proefles in te plannen. Deze proefles wordt buiten betaling gelaten en dient als kennismaking met de instructeurs en de lesinhoud. Iedere potentiële deelnemer op de wachtlijst heeft recht op maximaal één proefles alvorens hij/zij dient te beslissen deel te nemen aan de Kids Karting School. Bij besluit om niet deel te nemen wordt de rijder verwijderd van de wachtlijst en wordt deze bij een nieuwe aanmelding onderaan de wachtlijst geplaatst, met inachtneming dat de proefles al is voldaan. 

Proeflessen worden gedurende het gehele seizoen aangeboden bij ruimte in de groepen. De definitieve instroom van nieuwe leden geschiedt ten alle tijden op de eerste lesdag van de maand, tezamen met het eerste betaalmoment. 

Voorwaarden deelname 

Om deel te kunnen nemen aan de Kids Karting School dient een rijder minimaal 1.35 meter lengte te zijn. Dit is de minimale lengte die een rijder dient te hebben om veilig van onze karts gebruik te kunnen maken. Leeftijd is in deze niet relevant. 

Kids Karting School is enkel voor deelnemers tot 14 jaar. Voor deelnemers van 14 jaar en ouder bieden wij op de maandag/dinsdag de Race Academy aan, meer informatie omtrent de Race Academy is te lezen op: https://www.kartfabrique.nl/race-academy/ 

Deelnemers van 13 jaar ontvangen 2 maanden voor aanvang van hun 14e verjaardag een reminder vanuit de Kartfabrique dat uitstroom aanstaande is. Wanneer een deelnemer de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt mag hij/zij de maand waarin zijn/haar verjaardag heeft plaatsgevonden nog uitrijden alvorens hij/zij dient uit te stromen. Voor deelnemers die in het lopende halfjaar of jaar 14 jaar worden zal rekening gehouden worden met de mogelijkheden in de abonnementsvorm. Deelnemers die komend seizoen 14 jaar worden zullen bijvoorbeeld géén gebruik kunnen maken van het volledige jaarabonnement. 

Aanwezigheid

Kids Karting School gaat ervan uit dat deelnemers aanwezig zijn bij de lessen, wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de les horen wij dit graag middels een afmelding via kks@kartfabrique.nl of geeft u dit tijdig aan bij de instructeur. Bij tussentijdse afwezigheid is er géén mogelijkheid tot teruggave van lidmaatschapskosten. Wanneer een deelnemer 2 opeenvolgende lessen niet aanwezig is zal de Kartfabrique contact zoeken met de desbetreffende leden om de situatie te bespreken. Bij 4 opeenvolgende lessen afwezigheid behoudt de Kartfabrique zich het recht deelnemers uit te laten stromen en nieuwe deelnemers uit te nodigen in plaats. Wanneer deelnemers zich niet afmelden voor de lessen, hanteren wij een aantal van 3 opeenvolgende lessen afwezigheid als maatstaf voor uitstroom door de organisatie. In gevallen van uitstroom door de organisatie omwille van frequente afwezigheid is een verrekening van de lopende lidmaatschapskosten bij uitzondering mogelijk, met inachtneming dat eventuele kortingen uit een halfjaarabonnement en jaarabonnement komen te vervallen. 

In geval van (langdurige) ziekte, blessures en/of andere specifieke gevallen die deelname belemmeren, verzoeken wij deelnemers dit tijdig bespreekbaar te maken met de organisatie via kks@kartfabrique.nl om eventuele aanpassingen in het lidmaatschap mogelijk te maken. Hierbij behoudt de Kartfabrique zich het recht om af te kunnen wijken van het reguliere voorwaarden omtrent lidmaatschapskosten ten behoeve van de situatie. Aanpassingen in de lidmaatschappen zullen enkel met gegronde reden en bij hoge uitzondering worden gehonoreerd vanuit de organisatie van de Kids Karting School. 

Regels, protocollen & veiligheid

Groepsindeling

De indeling van de groepen wordt bepaald door de instructeurs van de Kids Karting School. Groepen worden onder anderen ingedeeld op basis van rondetijden en rijvaardigheid. Bij beschikbaarheid in een van de hogere groepen zullen de desbetreffende instructeurs een keuze maken welke deelnemer doorstroomt naar een hogere groep. 4 keer per seizoen evalueren de instructeurs de groepsindeling en kan de situatie zich voordoen dat deelnemers in een hogere of juist lagere groep ingedeeld worden. Voorbeelden wanneer dit van toepassing kan zijn zijn bijvoorbeeld: kart type, rijvaardigheid ten opzichte van de groep of langdurige afwezigheid. Indeling naar een lagere groep is enkel mogelijk op deze vastgestelde momenten. Doorstroom naar een hogere groep kan op ieder moment in het seizoen plaatsvinden. Het advies van de instructeurs is ten allen tijde bindend in de groepsindeling. 

Ouders

De Kids Karting School is bedoeld voor de kinderen, wij vragen ouders daarom ook om afstand te houden tijdens de instructies en aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Uiteraard zijn de ouders van harte welkom bij ons op locatie en willen wij de ouders niet onthouden de lesinhoud mee te krijgen en hun kind aan te moedigen. Om hier een duidelijke scheiding in te maken verzoeken wij ouders in de instructieruimte plaats te laten nemen op de banken achterin de ruimte. De kinderen worden op hun beurt verzocht staand plaats te nemen voor het instructiebord van de instructeur. Vragen en/of opmerkingen horen wij graag vanuit de kinderen zelf. Wij stimuleren de eigen inbreng van de kinderen tijdens de lessen en zien dit als een essentiële vaardigheid om verder te groeien in de kartsport. Heeft u als ouder nog vragen aan de instructeur? Stel deze dan gerust na afloop van de algemene instructies persoonlijk aan de instructeur. 

Veiligheid

Veiligheid staat bij de Kartfabrique hoog in het vaandel. De Kartfabrique staat bekend als een van de veiligste circuits van Nederland. Om hieraan te kunnen blijven voldoen gelden er, naast de reguliere veiligheidsvoorschriften, een aantal regels tijdens de Kids Karting School omtrent veiligheid:

  1. Tijdens het vertrekken en binnenkomen van de karts mag er uitsluitend personeel van de Kartfabrique in de pitstraat aanwezig zijn! Kinderen die nog niet in de kart zitten alsmede ouders/begeleiders dienen tijdens deze momenten achter de gele poortjes in de pitstraat plaats te nemen. 
  2. Per kind mag maximaal 1 ouder/voogd mee naar de kart om het kind te helpen met insnoeren. Dit met inachtneming van punt 1.
  3. Het is niet toegestaan voor publiek om óp de modules rondom het circuit plaats te nemen. Publiek dient ten alle tijden achter de daarvoor bestemde hekken, banden of vangrails plaats te nemen. 
  4. Het is onder geen enkel beding toegestaan het circuit te betreden! Het circuit is enkel toegankelijk voor deelnemers aan de Kids Karting School en medewerkers van de Kartfabrique. Alle instructeurs van de Kids Karting School zijn getraind in het verhelpen van gevaarlijke situaties en ongevallen. Daarnaast is er ten alle tijden een BHV gecertificeerde bedrijfsleider aanwezig en zullen deze zich in gevallen van BHV richten op de daarvoor bestemde protocollen. Ouders/begeleiders worden enkel bij hoge uitzondering, op last van de instructeur, uitgenodigd het circuit te betreden. 
  5. Alle kinderen bij de Kids Karting School zijn verplicht tot het dragen van beschermende kleding, helm en nekband. Alle materialen zijn beschikbaar bij de Kartfabrique en kunnen op de lesdag zelf kosteloos in bruikleen worden genomen. Kinderen dienen daarnaast zélf dichte schoenen aan te trekken. Bij het ontbreken van een of meerdere van deze kledingvoorschriften zal deelname aan de lessen worden geweigerd.
  6. Er mag niet over de kappen of bumpers van een kart worden gelopen! Rijders/ouders dienen om de kart heen te lopen of de kart over te steken door het stoeltje. 
  7. Het advies van instructeurs en aanwezige bedrijfsleider is altijd leidend. 
  8. De Kartfabrique is een veilige omgeving voor een ieder die het pand wil betreden. Fysiek geweld, intimidatie, racisme, discriminatie of andere vormen van wangedrag worden niet getolereerd en kunnen leiden tot directe uitschrijving bij de Kids Karting School. Ouders/Voogden zijn in deze verantwoordelijk het gedrag van zowel hun kind als henzelf. Bij uitstroom omwille van wangedrag zal toekomstige deelname aan de Kids Karting School worden uitgesloten.
  9. Naast bovenstaande voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de Kartfabrique van toepassing.